Аномалии в климата на Европа

Измененията на климата не само на територията на страната ни, на континента Европа, но и в цял свят намират място и са сред водещите проблеми в глобален мащаб. Това е термин, който е свързан с дълъг период от време. Той представлява феномен и често е свързван с глобалното затопляне. Според не малко учени това е и в основата на глобалното затопляне, а именно резултата от човешката дейност и намеса в естествените процеси на природата и околната среда.

За косвени данни могат да бъдат посочени драматични промени настъпили в миналото. Такива са дори ледниковите периоди, чиято продължителност е различна.

Продължете да четете Аномалии в климата на Европа

Промени в климата и мерки от страна на ЕС

Европейската комисия започна обществено допитване относно политически мерки, необходими за намаляване на въздействията и разходите за увеличаване промените в климата и бедствията, каквито са темите около наводнения и горски пожари.

В продължение на няколко години, политиката на ЕС свързана с въпроси за климата е фокусирана върху мерките за понижаване емисиите в резултат на парникови газове, както и убедителни взаимоотношения с международни партньори

Все по-често, екстремните климатични явления, сред които горещи вълни, наводнения и горски пожари привлякоха вниманието към необходимостта да се определят стратегии и мерки, за да се приспособи към последиците от глобалното затопляне, които вече са настъпили.

Продължете да четете Промени в климата и мерки от страна на ЕС

Портал за промените в климата и отношението на Европа в процеса на адаптация.