Аномалии в климата на Европа

Измененията на климата не само на територията на страната ни, на континента Европа, но и в цял свят намират място и са сред водещите проблеми в глобален мащаб. Това е термин, който е свързан с дълъг период от време. Той представлява феномен и често е свързван с глобалното затопляне. Според не малко учени това е и в основата на глобалното затопляне, а именно резултата от човешката дейност и намеса в естествените процеси на природата и околната среда.

За косвени данни могат да бъдат посочени драматични промени настъпили в миналото. Такива са дори ледниковите периоди, чиято продължителност е различна.

Ако към природните аномалии се добавят и човешките дейности, то естествените цикли, приемат друга форма и дават значение и обяснение за глобално затопляне.

В атмосферата се отделя въглероден двуокис и газове, сред които метан, това предизвиква парников ефект, а той се изразява силно над слънчева радиация. Поради невъзможността му да се разнесе в Космоса, той отново се връща на Земята и предизвиква парниковият ефект или глобалното затопляне. Много често парниковите емисии са обяснявани и с изгарянето на органични горива от транспорт и енергетика. В най-нови изследвания, става ясно, че дори отглеждането на животни в селското стопанство засилва транспорта по света.

Само по себе си затоплянето бележи най-силни данни през втората половина от миналия век. Тогава изчисленията показват, че покачването на температурите нараства със стотни от нормалните граници. От тук започва и топенето на ледниците и промените в климата на почти всички континенти. Тези промени оказват влияние дори над режима на животинския свят. Появява се огромна опасност за покачване на нивата на световния океан, натрупване на метеорологични феномени, които водят след себе си катастрофални последици, наводнения, снежни бури, торнада, цунамита, земетресения и др. Едни от най-страшните такива са топенето на ледове. Риска от последното се крие и в огромните количества на метан под леда, които има вероятност да проникнат в атмосферата, а така климата да се промени и да доведе до замърсяване на въздуха като и опасност за живота на Земята.